Jedinečný křest

Co znamená být vyvolený?

Z vnějšku viděno, to byl křest jako každý jiný. Nijak se nelišil. Přesto byl jiný a jedinečný. Ježíš vidí otevřené nebe. Podobně jako v závěru své pozemské cesty, na hoře proměnění. Je to pro něho posila a povzbuzení, než se pustí do zápasu. Po křtu s pokušitelem, po hoře proměnění do zápasu na kříži. A slyší Boží hlas. Podobně jako prorok Izajáš v chrámu. Je to pro něho povolání ke službě. A sestupuje na něj Duch svatý. Je to vlastně Ježíšova ordinace ke službě vtěleného Božího Syna. O svatodušní neděli byli podobným způsobem vysláni do své služby rybáři lidí: jako kazatelé a pastýři. Byl to mimořádný křest, křest Ježíše Krista, našeho Spasitele. Jeho křest se všemi třemi doprovodnými projevy může posílit naši víru. V životě i umírání patříme jemu. Jeho si vyvolil Bůh, Kristus si vyvolil nás. Abychom šli a nesli ovoce.

Ježíši, vyvolený Boží, děkuji, že sis mne vyvolil.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.