22I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.Zvláštní moc

Jaká moc mě udivuje?

Když Ježíš otevřel ústa, aby učil, jeho posluchači poslouchali s otevřenými ústy. Mají je otevřená obdivem a úžasem. Ježíš mluví zvláštním způsobem. Nemluví, aby řeč nestála, nevykecává se a netlachá. To, co říká, má sílu. Je v tom veliké myšlenkové bohatství, že udivuje učené znalce Písma, a přece tomu rozumějí i docela prostí lidé. Marek opakuje hned dvakrát, že Ježíš má zvláštní, mimořádnou moc. Učí se zvláštní mocí a silou – a jeho učení má moc nad zlými mocnostmi a silami. Názorně se to projeví na jednom z účastníků bohoslužeb. Ten je posedlý, zotročený nečistým duchem. Ďábel nad ním získal moc. Ale Ježíš je silnější a mocnější. A když nečistému duchu pohrozí, ten sice svou obětí ještě smýká, ale má to sečtené, musí pryč. Není moc a síla, která by mohla vzdorovat. Ježíš je vítěz. To je přece nesmírně osvobodivá zvěst.

Ty jsi vítěz, Pane. Chválím a velebím tvoji moc a pomoc.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.