35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.Smysl modlitby

Jakou roli hraje v mém životě modlitba?

Martin Luther říkal, že čím víc má práce, tím dřív musí vstát – aby se mohl o to déle modlit, než se do té hory práce pustí. Vzal si příklad z Ježíše. Neustále je někde na cestě. Chodí po celé Galileji. Tolik lidí ho chce slyšet a mluvit s ním, tolik lidí za ním přichází, nemocní a posedlí, s prosbou, aby jim pomohl, aby je uzdravil. Tolik míst chce navštívit. Spěchá, protože ví, že nemá mnoho času, než se naplní jeho pozemská cesta. Ale čas na modlitbu si vzít nenechá. Odchází na místo, kde je sám, a modlí se. Tráví čas se svým nebeským Otcem. Naslouchá mu. To je pro něho nejdůležitější termín, nejdůležitější schůzka dne. Protože tady čerpá svoji sílu a moudrost, tady poznává Boží vůli. Ticho a samota, to je místo a čas zvláštního setkání s Bohem.

Pane, pomoz mi modlit se. Ztiš mne a mluv ty. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.