Někdo přichází

Proč bych měl měnit svoje smýšlení? 

Zvláštní bylo už jeho oblečení: velbloudí srst přepásaná koženým páskem. Zvláštní byla jeho strava: kobylky a med divokých včel. Ale nejzvláštnější bylo jeho poselství: Pokání!  Obrat! Náprava! Návrat v Bohu! Mnozí ho kvůli tomu jistě odepsali jako kazatele příliš radikálního a extremistického, netolerantního a arogantního, náboženského fanatika. Jako náboženského blouznivce, co to bere s Božím nárokem na člověka příliš vážně. Jan se nechal kvůli své zvěsti dokonce zavřít do vězení. Musel to povědět, musel to vykřičet: „Za mnou přichází někdo mnohem větší a silnější, než jsem já. Nesrovnatelně mocnější. Přichází někdo, kdo nekřtí jen vodou, ale ohněm, Duchem svatým. Proto se nemohu dívat, jak se věnujete všemu možnému, ale ignorujete jeho příchod. Obraťte se, změňte svoje smýšlení!“

Pane, chci tě brát vážně. Dychtivě vyhlížet tvůj příchod. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.