15Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."Dítě jako příklad pro dospělé

Jak přijímám Boží království do svého života a jak o něj pečuji?

Někdy při četbě Písma můžeme dostat dojem, že Pán Ježíš Kristus jedná vždy uvážlivě a vždy již předem ví, co má udělat. V tomto příběhu můžeme zahlédnut jeho emoce. On se skutečně na své učedníky rozzlobil, pobouřilo ho to. Vždyť učedníci bránili těm, kteří se nedovedli prosadit, kteří by nedokázali rozebrat střechu, aby dostali nemocného k Ježíši. Proč mají mít děti možnost přicházet k Ježíšovi, aby se jich dotýkal? Protože takovým bezbranným, slabým patří království Boží. Děti jsou zranitelné. Dětem nesmíme bránit přicházet do Ježíšovy blízkosti. Závažný důraz na důležitost přijetí Božího království jako dítě má dvě podoby. Pokud se jedná o 1. pád, pak máme přijímat Boží království podobně, jako děti dovedou přijímat dary. Přijímají ochotně a neuvažují co za to. Pokud se jedná o 4. pád, pak máme přijímat Boží království, jako rodina přijímá malé dítě. Potřebuje péči, pomoc, je třeba ho živit a rozvíjet. Boží království je dar a děti nám jsou příkladem přijetí takového daru. Zároveň Boží království v našich životech má růst a rozvíjet se. To, co jsme přijali v evangeliu, potřebuje další péči skrze Písmo, modlitbu a společenství učedníků.

Pane, nauč nás přijímat tvé království s láskou, něhou a péčí, tak jak přijímáme do svých rodin děti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.