Ježíš nebo majetek

Je něco, co mi brání jít za Ježíšem a být v jeho službě?

Před sametovou revolucí jsme se v Evropě mnohdy považovali za ty chudší a vzhlíželi k bohatší západní Evropě. Dnes jsme nepochybně jako země řazeni k těm bohatším, a to nejen v evropském měřítku, ale především v tom globálním. I přes různé sociální problémy se naší společnosti daří vcelku dobře. Je pro nás aktuální příběh o bohatém mladém muži, který sice dodržoval přikázání, ale jeho srdce bylo přivázáno k majetku? V jeho případě se ukázalo, že láska k majetku je zásadní překážkou v cestě za Kristem. Příkladem jsou učedníci, kteří vykročili za Kristem a nenechali se spoutat majetkem. Někteří dokonce ztratili přízeň svých rodin, tak jak se to někdy děje i dnes, když někdo skutečně vykročí za Kristem, aby mu sloužil. Je překvapivé, jak se lidé rozhodují. Někdo může přicházet z majetných poměrů, ale majetek pro něj není modlou, ale spíše nástrojem služby. Jsou zde i ti, kteří třeba zdaleka nepatří k bohatým, ale jejich srdce je svázáno majetkem a okolnostmi. Cesta za Ježíšem není snadná a je spojena s přinášením osobních obětí. Přináší ale zkušenost Boží blízkosti a prožívání společenství bratrů a sester v Kristově těle.

Pane Bože, prosím, ať mi majetek a vezdejší věci nezastíní pohled na tebe a nenahrazují mi poslání služby Bohu i lidem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.