52Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.Cesta za Ježíšem

Jak reaguji na Boží moc a po jaké cestě potom jdu?

Slepý Bartimaios je příkladem člověka, který šel důrazně za řešením svého problému. Mnozí mu připomínali, že teď není vhodné volat na Ježíše. Bartimaios se nedal odradit a z jeho volání vyplývá, že i přes svou slepotu tušil, kým Ježíš je a jakou pomoc je od něj možné přijmout. Nazývat Ježíše „Synem Davidovým“ znamenalo považovat ho za někoho, kdo má mesiášské ambice. Proto skutečně u Ježíše hledal pomoc. Tak jako i v některých dalších setkáních s potřebnými lidmi, Ježíš se slepého ptá na jeho přání. Není divu, že slepý žebrák chce především vidět. Ježíšovo slovo ukazuje na přítomnost Božího království na zemi v jeho osobě. Bartimaios se dočkal, prohlédl a šel za Ježíšem. Uzdravení to bylo ohromné, ale neměli bychom pominout slovo „šel tou cestou za ním“. Kolikrát voláme po smilování, a když se Pán smiluje, pokračujeme dál svou cestou, a ne za ním. Bartimaios je příkladem člověka, který nejen prozřel svým fyzickým zrakem, ale nepochybně prozřel i duchovně. Přidal se k Ježíši a šel jeho cestou. Ježíš je cestou, která vede ke konečnému vítězství.

Pane Ježíši, také já potřebuji projevy tvé moci. Dej mi odvahu volat naléhavě jako Bartimaios a jednoznačně jít po cestě za tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.