17Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."Pozvání hříšníka

Jakou cenu mají pro Ježíše hříšní?

Mafián a zloděj, vyděrač a kolaborant. To byl celník Levi, syn Alfeův. A právě jemu Ježíš říká: „Pojď za mnou.“ Jeho osloví. Ježíš totiž dává šanci každému. Neodepisuje nikoho. Jeho odpověď pohoršeným farizeům to ukazuje docela jasně a jednoznačně. Ježíš má srdce doširoka otevřené pro nemocné a hříšné. Kvůli nim a jejich záchraně přišel. A když zve k následování, nabízí společenství. Udělá si čas na stolování s Levim a jeho kolegy. I dnes nám nabízí náš Pán společenství. Provází nás a je s námi uprostřed každodenního života. Je s námi uprostřed nemoci a trápení, je s námi, i když nás ostatní odepisují. Společenství s Ježíšem dnes zakoušíme především ve společenství křesťanů, bratrů a sester. Mnozí z nich vůbec nejsou dokonalí, jako nebyl Levi. Potřebují uzdravení. Právě je Ježíš zve. 

Pane, díky, že zveš hříšné, že zveš i mne.  

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.