Čas radosti

Umíme se těšit z Kristovy blízkosti?

Dát každému dni, každé chvíli správnou náplň. Často už jsme v myšlenkách jinde u následujících povinností. Přítomnost neprožíváme. Neuvědomujeme si, že možná právě žijeme něco skvělého a stojí za to se zastavit. Ježíšovo pozemské putování s učedníky pro ně bylo stejně radostné jako účast na svatební hostině, kde se přece člověk nepostí, ale veselí a hoduje. V Ježíši je přítomné království Boží. Proto v jeho přítomnosti učedníci nevyznávají viny, nelitují odcizení od Hospodina, vyjádřené zdrženlivostí v jídle a pití. Jsou mu na blízku. Je čas radosti.   

Ať se radujeme z přítomnosti s Pánem, kterou prožíváme v modlitbě, ve společenství křesťanů nebo při pohledu na druhého člověka a rozpoznáváme v něm Kristovu tvář.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.