5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."Odpuštění nebo uzdravení

Je horší hřích nebo nemoc?

Ti čtyři chtěli pomoci. Ostatní naslouchají, ať už obdivně nebo nevraživě. Čtyři jednají ve prospěch svého přítele. Šťastný, kdo má takové přátele, kteří ho nesou k Ježíši. Třeba ve svých modlitbách. Nesou ho k Ježíši s vírou, že pomůže. Docela konkrétně. S touto vírou sáhnou ke kreativnímu řešení a rozeberou střechu, aby se jejich přítel dostal přímo k Ježíši. „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Dost nečekaná věta. Jenže přesně tím uzdravuje Ježíš vztah nemocného k Bohu. Hřích je hrozivá nemoc. Blokuje radost, protože nevidíme Boží dary, blokuje lásku, protože jsme zaměstnáni jen sami sebou. Blokuje naději, protože zužuje naše obzory jen na naše síly a možnosti. Blokuje život a spásu, protože nás vrhá do smrti a zatracení. Ježíš nabízí odpuštění hříchu. I nám. To je víc, než zdraví. Nová šance na život.

Díky za odpuštění hříchů, Pane. To dává život do pořádku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.