21Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 22Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem.Má nečistého ducha

Jak umíme přijímat Boží slovo?

Ježíšovi současníci měli problém přijmout jednoho z nich, prostého tesaře. Mluvil o Bohu, o Boží lásce, o uzdravení, ale jinak než byli zvyklí, než to dělali jiní duchovní učitelé. Na jedné straně získával nadšené posluchače a sympatizanty, na straně druhé nepochopení, závist a odpor k jeho nekomfortnímu přístupu. Nezamýšlejí se nad tím, co říká, co přináší druhým. Jeho příbuzenstvo, které ho znalo od dětství, má pocit, že se jejich Ježíš zbláznil, když nechal řemesla, chodí po kraji a hovoří o Božím království. Náboženští učenci mají ještě nebezpečnější vysvětlení: Ježíš má zlého ducha, je posedlý ďáblem.

Znevažovat čemu nerozumíme, co je nesympatické, je snazší. Nazvat to bláznovstvím, zesměšnit. Než se pokusit porozumět, poznat, pochopit.

Pane, i my chceme patřit mezi tvé sestry a bratry. Ať v tvém Slovu nepřijímáme jen to, co se nám líbí a odpovídá našim představám o Bohu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.