Následování Ježíše

Proč šli lidé za Ježíšem?

Zástup se na Ježíše mačkal, lidé se Ho chtěli dotknout. Co je k tomu vedlo? Byla to jejich zkušenost, viděli, jak mnohé nemocné uzdravuje a chtěli být také uzdraveni. Šli tedy za ním, aby jim něco dal, jejich motivace byla zištná. Jak dobře to známe z našich časů! Ježíš si ale vyvolil dvanáct nejbližších učedníků nikoliv proto, aby jim něco dával. Vybral je, aby je posílal kázat a měli moc vyhánět zlé duchy. Jeho vyvolení mají sloužit lidem. Jeho vyvolení – to jsme i my.

Bože, chválíme Tě za službu, ke které jsi nás všechny povolal a chceme své úkoly plnit ve Tvém jménu a s Tvou pomocí!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.