21A řekl jim: "Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?Světlo a míra

Jaké světlo prostředkuje náš život, a sdílíme tu správnou míru, kterou nás obdařil náš Pán?

Světlo je k svícení a byl by jeden velký nesmysl jej schovávat pod nějakou nádobu. Pak by ztratilo svůj význam, bylo by k ničemu. Podobně dopadne naše víra, když ji nežijeme a máme ji uschovanou jenom v nějaké hezké krabičce. Stejně tak je zde míra k měření, respektive k správnému vyměření. Nemůžeme si naměřit metr a půl, a druhému jenom metr. Prostě i v této oblasti Bůh drží spravedlnost. I když může být zvláštní, že v tom neobyčejném Božím kroku není přítomna naše aktivita jako v tom "automaticky", samo od sebe rostoucím semeni. Na druhou stranu se naše víra, téměř neviditelná jako to pověstné semínko hořčice, smí rozrůst a být více jak užitečná.

Kéž i my druhým smíme posloužit jako světlo, které se nám dává poznat v našem Pánu Ježíši Kristu a my bychom bez něj nic neměli a ničemu podstatnému nerozuměli ...

Kéž i my druhým smíme posloužit jako světlo, které se nám dává poznat v našem Pánu Ježíši Kristu a my bychom bez něj nic neměli a ničemu podstatnému nerozuměli ...

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.