O Rozsévači

Jak nejlépe my rozséváme símě Božího království, dosvědčujeme evangelium našim bližním?

Rozsévač rozsévající semeno; obraz, který se velmi hodí k tomu, co vlastně podniká každý z Kristovců každého dne. Pokouší se rozesít evangelium, dobrou zprávu, kterou byl obdarován svým Spasitelem. Chce dát tomu druhému tu stejně kvalitní porci krmě, která nás povzbudí na cestě k věčnosti. Všechno by bylo krásné, jen se sem tam divíme reakci příjemců, adresátů této dobré, ba nejlepší zvěsti. Jenže lidé jsou různí, stejně jako je na polích různá půda. Někde rudozemě, kde by se mohlo sklízet vícero násobně do roka a zase na druhé straně kamenitá půda, na které je zázrak, že se nějaké símě zachytí.

Bůh jako Bůh velké šance zkouší a působí na všechny, i na ty, kteří mají pro různé zkušenosti ztvrdlá, kamenná srdce. Nikdy to nevzdá. A ani my to dnes, ani jindy nevzdejme, když máme tak výbornou oporu v našem nebeském Otci.

Kéž i my jsme schopni, rozsévat tvé dobré símě, Pane. Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.