39Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho.Cesta v bouři

Zvládáme my všelijaké bouře našich životů? Kde hledáme pro ně oporu?

Někdy je potřeba se dostat na druhou stranu cesty, jezera, životní události. Jsme a máme být ve stavu poutníků, připravených vždy znova zvednout kotvy. Nejsme těmi, kteří mají být přilepeni k současnému světu. Navíc, když víme, KAM se sune. Ale co když při této životní změně dojde k nějaké bouři, něčemu, co nečekáme? Co když dojde k nějaké epidemii dosud neznámé nemoci a my jsme postaveni do situace, kdy nám nezbývá nic jiného než volat k Pánu Pánů a Lékaři Lékařů, nejvyššímu nebeskému hygienikovi? Protože on má moc nad naší bezmocí i utrženými přírodními mocnostmi. Proto se postaví Boží Syn na ochranu jeho nejbližších spolupracovníků a ukočíruje všechno nebezpečí.

Kéž i my vždy víme ke komu máme volat. Ať jsme obdařeni mocí a silou druhé vést k pokoji, abychom mohli žít společně v dobré atmosféře ...

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.