2Sotva vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk nečistého ducha.Uzdravení posedlého z hrobů

Věříme, že záchrana, léčba je možná pro všechny i ty, kteří třebas bydlí v „hrobech“?

Dnešní příběh patří k těm, které člověka nenechají chladným. Jistě budou mnozí namítat, že přece démoni, zlí duchové nejsou. Jenže když se podíváte kolem sebe a nebudete se dívat růžovými brýlemi, pak musíte souhlasit s tím, že mnoho démonského v sobě mnozí mají. Ten dnešní posedlý bydlel na místě, kam si ještě dnes ne každý vždy troufne - v hrobech, na hřbitově. A že je skutečně posedlý velmi - ukazuje i pojmenování, respektive charakteristika množství těchto démonů. Je jich celá legie - což v klasickém období znamenalo pět tisíc legionářů.

Mě osobně zaujaly v tomto příběhu dva motivy: jednak to "ztracené stádo vepřů" a pak, že uzdravení posedlého nepřivede diváky k Bohu, ale vystraší je. Jako by to v nich vyvolalo obrácenou reakci, než by přece mělo. První jistě souvisí s tím, že podle Bible jsou prasata zvířata nečistá a tak jich není tak velká škoda. Druhé je horší a je projev nedověry.

Kéž i my se necháme na každý den uzdravit a ať umíme druhým pomoci od nemoci ke zdraví, třeba tím, že jim ukážeme skutečný zdroj zdraví.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.