26Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu.Uzdravení dlouhodobě nemocné moc nad všemi nemocemi i situacemi

Jak dosvědčit lidem Boha jako lékaře lékařů, že má opravdu?

Ježíš, který se přeplaví na druhou stranu jezera Kineretu, už je připraven jít pomoci předáku synagogy Jairovi, jehož dcerka je ve vážném stavu. Tak to vidíme, ostatně jako často jiné lidské věci v našem pozemském světě. Po pravdě nejsme těmi, kteří by měli ve své pravomoci svůj čas. Když se pro něco rozhodujeme, a třeba i zaneseme do svých diářů, máme vědět, že to naše rozhodování má nejvýše předposlední platnost. A tak se to projevuje i v našem příběhu, protože je nutnější pomoci jedné ženě, která trpí dlouhou nemocí. Kdo z nás si dovede představit být nemocný dlouhých dvanáct let? Požehnané číslo plnosti, třebas v podobě počtu izraelských kmenů, se může u nemoci překlopit v něco nepředstavitelně nedobrého. Žena má velkou touhu a dotykem se jí i konečně dostane uzdravení. Je nám všem příkladem, že má cenu usilovat o věci, záležitosti, které odpovídají Boží vůli.

Kéž jsme, Pane, schopni, jako ta žena trpící dlouhou nemocí usilovat o uzdravení z tebe, ať se navzájem povzbuzujeme k tomu, být tobě nablízku, aby se třebas naše modlitby vždy dotýkaly tebe a my byli v tvém stínu ...

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.