36Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!"Snaha o vše pro své dítko

Co jsou naše maličkosti ochotny podniknout pro záchranu našeho blízkého?

Dovedeme si představit, co bychom všechno podnikli, kdybychom byli na místě Jaira? Byli bychom okupováni smutkem, strachem nad tím, že naše dcerka umírá. Nejhorší ze všeho je absolutní bezmoc, neschopnost cokoli na tomto změnit, otočit běh událostí jiným, pozitivním směrem. K této beznaději se také pojí i nehezká obviňování vůči našemu okolí, jistě i žaloby vůči našemu nebeskému Otci - kdybys byl, pak by se nic takového nemohlo stát. Jenže Bůh nám, alespoň zde na zemi, neslibuje plnost zdraví, štěstí, bohatství atd. Ne, zaslíbení je spíše v tom duchu, že nás nenechá samotné. Prostě nás v tom nenechá, nedá nám neunesitelnou překážku. A když opravdu dotyčnou událost nezvládneme, pošle nám posilu, záchranu.

A tak došlo zdraví, uzdravení i k dcerušce Jairově, i když si mnozí mysleli, že dotyčná zemřela, ale ona jenom spala. Však víme, že spánek často připomíná smrt a není náhoda, že vděčnost z probuzení ze spánku se téměř rovná povstání ze smrti.

Kéž se vždy spolehneme na tebe, náš nebeský Otče, protože ty máš řešení i naší nejvíce zamotané situace. Ať umíme právě tuto "rozmotávací" schopnost Boží předat dál....

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.