20Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to muž spravedlivý a svatý, a chránil ho; když ho slyšel, byl celý nejistý, a přece mu rád naslouchal.Odvaha se rozhodnout

Mám sílu a odvahu se rozhodnout?

Herodes byl mocný král, který pevně vládl v tehdejším Izraeli. Navenek byl silný. Marek však zde ukazuje Heroda jako slabocha, který se nedokáže rozhodnout. Na jedné straně vidí v Janovi člověka spravedlivého a svatého, a rád mu naslouchá, na straně druhé nejedná podle jeho slov a má z toho jen výčitky svědomí. Herodes byl nerozhodný – viděl nesprávnost své cesty, ale neměl už síly a odvahu na to, aby ji opustil. Někdy je pozice Heroda podobná i jednání některých lidí dnes. Vědí, jak by měli jednat, znají svůj hřích, ale nechtějí ho opustit. Chtějí naslouchat Božímu hlasu, ale nechtějí ho poslechnout. Není to někdy i náš problém? Herodova nerozhodná pozice je blízká i nám, ale je zde velké varování – Herodes byl sice liška, ale byl přechytračen svou ženou, svou pozicí nedosáhl ničeho. Je třeba se rozhodnout.

Pane, prosím, dej mi tvůj hlas nejen slyšet, ale i sílu a odvahu podle něj jednat.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.