Odpočiň si

Umím pracovat i odpočívat?

Po té, co se apoštolové vrací ze své mise k Ježíšovi, zaznívá zvláštní Ježíšova výzva - výzva k odpočinku. Ježíš ví, že jako lidé musíme nejen pracovat, ale i odpočívat. I proto ustanovil Bůh den odpočinku. Učedníci měli tehdy tolik práce, že neměli ani čas se najíst. Ježíš je tedy vede na pusté místo. Po práci, kdy se neustále setkávali s lidmi – mají jít na pustinu, kde na nikoho hned tak nenarazí. Je tu patrné střídání rytmu – práce a odpočinek – lidé a samota. Avšak když jim pak zástup překazí jejich plány, tak Ježíš není rozezlen. Nakonec připraví zástupu večeři, kdy se mohou konečně najíst i učedníci. Učedníci vidí svého mistra v akci – vidí, že to, nač oni sami nestačí, jejich mistr zvládne. Bůh nás volá k práci, ale i k odpočinku. A odpočinutí a ulevení od námahy může spočívat i v tom, že mohu rozpoznávat, že nakonec nezáleží především na tom, co vykonám já, ale na tom, co učiní Bůh.

Pane, dej, ať umím odpočinout, pustit věci ze svých rukou a vložit je do rukou tvých.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.