Nechápaví učedníci

V čem vidím Boží slávu v mém životě a mém okolí?

Nechápaví učedníci – několikrát toto spojení v evangeliích najdeme. Marek prozrazuje, že učedníci nepochopili manifestaci Boží slávy při zázračném sycení. Ani nyní nechápou manifestaci Boží slávy, když okolo nich Ježíš chce projít po moři. Na místo údivu nad Boží mocí se bojí přízraku. A Ježíš je musí povzbuzovat – vzchopte se, nebojte se! Naproti tomu lidé na druhé straně jezera hned pochopili význam okamžiku a přinášejí k Ježíši nemocné ze všech stran. Učedníci jsou církví, která je překvapená a vystrašená z manifestace Boží moci, lidé na druhé straně jezera jsou hledajícími lidmi dnešní doby, kteří přichází se svými těžkostmi k Bohu. Je to paradox, že Ježíš svým jednáním překvapil více učedníky než lidi na druhé straně jezera. A je to paradox, že i nám, jako tehdy  učedníkům, musí Ježíš říci:„Vzchopte se,nebojte se“. Kdy konečně pochopíme, že Ježíš může a chce dělat i mezi námi věci, které budou manifestovat jeho slávu? 

Pane, proměňuj mne tak, abych nebyl vyděšený, až se svou mocí a slávou půjdeš okolo mne.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.