Vycházení a vcházení

Zaměstnává mne víc to, co do mne vchází, anebo co ze mne vychází?

Farizeové se bojí kultického znečištění, proto tak bedlivě dbají na vnější očišťovací rituály. Ježíš jim, ale i okolním zástupům ukazuje na pravé znečištění, které nespočívá v tom, co do člověka vchází, ale co vychází z něj. Dnešní doba již neřeší kultické znečištění. Vnější očišťovací rituály nám slouží k hygienickému očištění. Máme obavy, abychom se nenakazili něčím z vnějšku (bakterie, virus, prach...) Vždyť pak z toho přicházejí problémy v podobě nemocí. I my ale musíme slyšet, že se více máme bát toho, co z člověka vychází, vždyť to nakonec přivodí daleko větší problém. Ne jen chřipku, záněty a podobné věci, ale z lidského nitra vychází hřích a tím věčné zavržení. Díky Bohu, že i na tuto nejrozšířenější nemoc Bůh v Ježíši poslal lék. 

Pane, dej, ať pochopím, že to, co ze mne vychází, má na mne větší dopad, než to, co přichází z vnějšku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.