9A ještě řekl: "Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici!Určující tradice

Co je pro mne závazné – tradice otců  nebo Boží slovo? 

Ve srovnání s farizeji tehdejší doby vystupuje Ježíš téměř jako liberál.  Jeho učedníci si nemyjí ruce a on proti tomu ani neprotestuje. Naproti tomu farizeové jdou v dodržování nařízení velmi daleko a dělají i věci, které zákon výslovně nepřikazuje. Ježíš však jim ukazuje, že nejde v první řadě o to, co je vidět, ale o to, co je skryto v srdci. Ukazuje na pokrytectví tehdejších farizeů. Za zbožným zevnějškem se skrývá velká povrchnost. A dokonce ještě i něco více – zrušení Božího zákona. Lidé pomocí vlastní tradice pominuli Boží zákon. Nehrozí někdy i nám, že na naše tradice a zvyklosti dáme větší důraz než na Boží slovo samotné? Ježíš farizeům strhává masku z očí – kéž by ji strhával i nám dnes, abychom mohli jasně vidět co je podstatné a co je klidně možné změnit a opustit. 

Pane, dej, ať umím rozpoznat podstatné a stálé věci od věcí, které jsou proměnné a nedůležité.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.