34Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. 35Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.Cena následování Pána Ježíše Krista

Co stojí následovat Pána Ježíše Krista?

Kladli jste si někdy ve svém životě otázku: jaká je cena při následování Pána Ježíše Krista? Mnozí se domnívají, že to nic nestojí. Že člověk může žít úplně stejně jako před tím, než poznal Krista a to bez vnitřní, ale i vnější změny.

Následovat Krista ale znamená vydat mu celé své srdce a celý svůj život. Znamená to také jít každý den za ním. Znamená to zapírat sebe samého se všemi svými touhami, představami, plány, a přijmout jeho touhy, jeho vůli, jeho plány za své. Znamená to brát každý den kříž, který je spojen s následováním Pána Ježíše Krista, a jít v pokoře krok za krokem, každého dne za ním.

Jsme ochotni svou duši, svůj život vydat cele Pánu Ježíši a službě evangelia pod vedením Ducha svatého?

Co nic nestojí, za nic nestojí. Pán Ježíš Kristus dal vše. Co tě dnes bude stát následovat ho, říct někomu evangelium?

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.