6Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.Skrze ruce Pána Ježíše

Vkládám vše do Božích rukou

Nasycení asi čtyřtisícového zástupu je úchvatným příkladem toho, jak se sám Pán Ježíš Kristus dokázal postarat nejenom o to, aby lid byl duchovně nasycen, když tři dny poslouchali vyučování v osobní přítomnosti Ježíše Krista, ale On se postaral i o jejich fyzické potřeby.

V lidských silách to nebylo nasytit takové velké zástupy. Proto těch sedm chlebů a několik ryb bylo pro tak velký zástup naprosto zanedbatelné množství. A právě při tomto uvědomění si vlastního nedostatku učedníci pochopili své omezení. To klíčové na tom celém bylo, že i když měli tak málo, přesto všechno těch sedm chlebů a několik ryb museli odevzdat, svěřit, a dát ještě do rukou Pána Ježíše Krista. V podstatě se vzdát i toho mála, které měli. A Ježíš, ten poděkoval v modlitbě Otci, lámal a dával učedníkům. Ti pak jídlo předávali dál ostatním. Pán Ježíš skrze své ruce činil zázrak a z toho mála se všichni dostatečně nasytili, a ještě zbylo.

Možná i my máme ve svém životě něčeho málo a vidíme své omezení, svůj nedostatek. Jsme ale schopní i to málo dát, svěřit s důvěrou cele do rukou Pána Ježíše? Vzdát se toho, a to dokonce bez záruky, že to dostaneme nazpět? Nebo si i to málo držíme pevně ve své hrsti?

Všechno, co mám, všechno ti dám, po tobě toužím, Pane. Všechno, co mám, všechno ti dám, celý život můj je tvůj.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.