Síla víry

Co máme dělat, když se nám nedaří s nějakým problémem pohnout?

Jsou situace, kdy nás provází Boží požehnání, vítězíme nad pokušením, nad nemocemi a přemáháme těžkosti. Co ale dělat, když jsme my nebo naši bližní sevřeni okolnostmi, drtí nás satanské útoky, dopadají na nás bolesti, nemoci a nejrůznější trápení? Dnešní příběh není technickým návodem na řešení problémů života. Písmo nás vede k modlitbě víry a případně k půstu. Zoufalý otec se trápí nad chlapcem, který byl od narození postižený, a ještě je terčem démonských útoků. Ani učedníci nebyli schopni pomoci. Ježíš řekne otci chlapce zásadní větu: „Všechno je možné tomu, kdo věří“. Nato otec rychle zvolá: „Věřím“ a potom dodá: „pomoz mé nedověře“. Ježíš vyžene zlou moc a němého chlapce uzdraví. K uzdravování a vyhánění moci zla byli přece posláni i Ježíšovi učedníci. Proč se učedníkům v tomto případě nedařilo s těžkostí pohnout? Jejich Mistr odpoví stručně: „Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem.“ Někdy jsme v duchovních výšinách a jindy jdeme údolími. To rozhodující je věřit a modlit se. I tam, kde je naše víra slabá, Ježíš se skloní a vstoupí do našeho příběhu.

Pane, i moje víra se často chvěje. Věřím ti, ale prosím, pomoz mé víře uprostřed tlaků a pochybností.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.