Překážka nebo prostředek?

Jak získám věčný život?

Možná jste si všimli, že Ďábel nás chce „dostat“ na extrémy: málo jídla, moc jídla; málo přátel, moc přátel, málo práce, moc práce; málo času, moc času a málo peněz, moc peněz. Pořád stejná taktika! Apoštol Pavel k tématu bohatství napsal: Kořenem všeho zlého je láska k penězům. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení…(1Tm 6, 9.10). Znamená to tedy, že Ježíšovo slovo: „Jdi, prodej svůj majetek…“ je určené pro každého, kdo chce získat věčný život?? Nemyslím si to. Domnívám se, že tím Ježíš chtěl říct: Jednej radikálně s tím, na čem visí tvoje srdce, ať je to cokoli. Odevzdej to Bohu a dovol, aby z překážky na tvojí cestě do Božího království se stal prostředek ke službě. Ano, spasení člověka je ten největší zázrak, ale u Boha je to možné. A raduji se a žasnu vždycky, když u toho mohu být přítomen.

Pomoz nám, Pane, odevzdat Ti všechno a žít vyvážený život pro Tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.