13On však odpověděl jednomu z nich: `Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?Ne podle zásluhy, ale podle Boží štědrosti

Přijmeme normy a způsoby Božího království?

„To není fér! Taková dřina a takové vedro,“ křičí člověk, spravedlivý podle způsobu tohoto světa. Ale v Božím království platí jiné způsoby. Můžeme se ovšem spolehnout na to, že Bůh drží své slovo („Nesmluvil jsi se mnou denár za den?), je dobrý a štědrý.
Na nás je, abychom i my měli „dobré oko“, tj. byli štědří (viz poznámky k ČSP; Př 23,6, Mt 6,23; Mk 7,22).
To, že smím Bohu třicet šest let sloužit, bych nevyměnil za požitky, radovánky ani odměny tohoto světa. Život s Bohem je to nejlepší dobrodružství, které člověk může zažít, a služba jemu úžasná výsada.

Můj Pane, jsem rád, že Ti mohu sloužit. Pošli další, nové dělníky na vinici, protože žeň je mnohá a dělníků je málo.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.