30A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"Příležitost uchopit nebo nechat minout?

Co chcete, abych vám učinil?

Dva slepci si zvykli na svůj bídný způsob života: žebrat, odkázáni na milost druhých. Když však uslyšeli, že jde kolem Ježíš, nepromarní příležitost. Musili už jistě slyšet, co Ježíš dělá: Uzdravuje nemocné. Ale v jedné větě volání se nejen obracejí správným směrem o pomoc, ale vlastně vyznávají, kdo Ježíš je: Pán a syn Davidův. Rozpoznávají toho zaslíbeného, který měl přijít a může jim pomoct. A skutek víry je završen odpovědí na otázku: „Co chcete?“ Prosba: „Ať se nám otevřou oči“ je vlastně vyznáním: „Ty jsi mocen to učinit!“
Nad čím byl Ježíš hluboce pohnut? Nad jejich mizernou situací? Možná. Anebo spíš nad jejich vírou, která došla odpovědi?
Víš, co chceš, aby Ti Ježíš učinil? Nalezne u Tebe víru?

Pane, nechci minout to, co jsi pro mě připravil, ale chci jednat ve víře

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.