Chvála bláznovství

Jak si připadáš ve svých očích?

Bože, a v jakých jiných očích?! Copak se lze vnímat sám sebe jinýma očima? K jakému zvláštnímu dennímu cvičení před zrcadlem nás Bible vybízí? Řečiště přísloví s úctou lemuje břehy zdravého sebevědomí i sebereflexe. Nevede k méněcennosti, ani nevymývá naše vzácné mozky. Tam, kde nepřátelsky naráží, jsou břehy bezbožnosti či svévole. O co se v přísloví jedná, jestliže tak často a nelichotivě mluví o tom, jak si člověk připadá ve svých vlastních očích, jak se zdá sám sobě, jaký je sám u sebe? Jsou to těžce stravitelná slova zvláště dnes, kdy je téměř vše spojeno se subjektivitou, která je povýšena nad vše. Co vlastně v praxi znamená bezbožnost nebo svévole? A jak se projevuje?

Kriste, chci se učit od tebe, který jsi tichý a pokorný v srdci. U Boha hledám odpočinek pro svou duši.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.