Bludný lingvistický kroužek

Jak zvládat konfliktní situace?

Nemohlo by dnes být v menu něco povzbudivějšího? Když si uvědomujeme, že obsah přísloví míří do mezilidských a společenských vztahů, denní porce přísloví není radostné čtení. Vlastně je chmurné. Ale čím to? Vždyť svět je báječné místo k žití, všichni jsou hodní, nevinní a mají nejlepší úmysly? Zatímco v přísloví se ve všech pádech skloňuje lest, zloba, zlý ošemetný zrádný jazyk, planoucí rty, přetvářka na rtech anebo klevetníkovy řeči. To přísloví mluví asi o jiné planetě.

Pane, kéž bych byl nositelem pokoje, modlím se, abych byl napojený na tebe a dělal skutky Božího ducha.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.