Citová výchova

Jak je to s láskou?

S láskou je vše v pořádku, ale jak je to s lidmi? Na tomto verši se ukazuje, jak moc je důležité chápat Písmo duchem a číst ho s prosebným postojem. Nech tyto verše doznívat, nepřidávej k nim vlastní věci ani jim nic neubírej. Stalo se a stává se, že tyto verše ve jménu lásky zneužije povaha tyranská, násilnická a despotická, naopak někdo jiný a ve zcela jiné situaci se odvolává na lásku proti napomínání, jindy ve jménu lásky úspěšně funguje citové vydírání. Naše životy se točí kolem lásky neustále a přitom často nám o lásku nejde. Potřebujeme ukotvit ke Kristu sami sebe v rozmanitých podobách lásky, a proto si zkus zarámovat své každodenní milování ostatními duchovními vlastnostmi a dary - to, co má velký význam je víra působící skrze lásku.

Pane, když se občas navzájem koušeme a požíráme, jak mohu milovat svého bližního jako sebe samého? Prosím o milost k pokání v konkrétních životních situacích.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.