Jaký si to uděláš, takový to máš

Komu a čemu chci být věrný?

Věrný člověk také znamená, že je loajální a zavázaný, ale záleží na tom, komu a čemu. Jsem s vidinou bohatství, nebo výdělku či rychlého úspěchu ochotný podniknout hon za penězi i za cenu toho, že na chvíli odložím to, čemu jsem vázaný věrností, a zapomenu na chvíli na toho, komu mám být věrný? Bohužel jsem. Jsem mnohdy slabý a často je to silnější než já. S lehkostí svou loajalitu změním. Přísloví také mluví o trestu a o vině, ale nemylme se, že je to Bůh, kdo nás trestá. Hon za bohatstvím si vyžádá svou daň. Domnívám se, že není náhoda, když dochází ke korupci, k rozvodům, k nefunkčním vztahům v rodině – mezi manželi, rodiči a dětmi i prarodiči.

Pane Ježíši, děkuji za tvou podporu, prosím buď mou silou, abych obstál, když čelím tlaku půjček, hypoték, peněz, zboží a všeho toho, co potřebuji i nepotřebuji.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.