Modlitba je životní postoj

Co dělat, abych neuhnul z cesty?

Tóra, kterou nedostatečně překládáme jako Zákon, byla dána od Boha a je to Boží dar. Ke stejnému Bohu se také modlí ten, kdo věří. Jak se stane, že člověk na jednu stranu odmítne Tóru a na druhou se hlásí k Bohu? A jak takový člověk dospěje k postoji, že jeho modlitba se Bohu líbí? Vždyť přísloví ji naopak označuje za ohavnost. Jedním z mnoha důvodů, proč se to stává, může být ten, že člověk nevěří, že Tóra mluví a že mu má co říct, a že skrze ni nachází odpovědi i na otázky svého dnešního života. Vedlejší dopad to může mít na přetížení pojmu milosti a vykloubení milosti do zvrácené polohy. S apoštolem Pavlem si opakujeme: Že máme žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne!

Bože, počítám s tím, že hřích nade mnou nemá vládnout, že jsem mrtvý hříchu, ale živý pro tebe v Kristu Ježíši, svém Pánu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.