Pobídky k výchově

Jaké jsou dobré pobídky k odstupu od nedobrých věcí u dětí, u těch, které vychováváme?   

Prázdniny nám nejen tím číslem, které je spojeno s dnešním dnem, otevírají dveře. Máme zde v sedmnáctém verši hezkou radu, která nechce člověka jednadvacátého století připoutat k tělesným trestům, na druhé straně nám pomoci k nerezignaci nad výchovou vlastních dětí. A ano i s tím porozuměním, že je někdy potřeba aktivně vyjádřit toto ne. Nejde o projev nelásky, naopak lásky k tomu, aby nedopadl, jak to říká o chvíli dál jiné přísloví - Kdo se dělí se zlodějem, nenávidí svůj život. A kterak by ten náš syn, či dcera mohla vědět, že se krást nemá, když bychom mu to nesdělili?

V Boží blízkosti, kde toužíme být a žít, je dostatek povzbuzení pro skutečný, reálný život.

Ať umíme dnes i zítra přivést druhé i nás k dobrému, tvými dobrými pobídkami a ať i nadcházející dny prázdnin nám slouží jako požehnání pro tělo i ducha.         

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.