Slovo povzbuzení

Kde vzít slovo povzbuzení?

Slovo Boží je vždy atraktivní a originální. S každým věřícím, který Slovo přijímá, se osobitým způsobem projevuje a dodává lidem světlo poznání a radosti do všech životních situací. Pavel se svými průvodci přišli do Antiochie v Pisidii a představený synagógy je žádá o vystoupení, které podmiňuje jeho kvalitou: „máte-li slovo povzbuzení…“ Úplně cizí bratři přijdou do synagógy, kam obvykle nechodí a představený je moudře vyzve, aby promluvili. Žádá je o svědectví víry, o slovo, které potvrzuje Boží přítomnost v našem světě. Co nového ještě mohou říci k tak již zažitým textům a jejich výkladům?

Pavel se ujme slova a v kostce převypráví celé dějiny spásy. Jeho řeč má spád, je hutná a vše vyústí v označení Ježíše za Spasitele. Mluví ze svého srdce, ale čerpá i z dřívějšího studia Slova Božího. Jako žák rabi Gamaliele staršího, zná hebrejskou tradici a tuto znalost použije. Spasitel již přišel! To je pro někoho, kdo Spasitele očekává přímo šok, On je tady?!

Je-li Spasitel tady, tak se vše musí proměnit! Moje životní bolesti budou proměněny a vykoupeny! Svět bude pod Boží vládou dobrý! Jaké asi mohly být reakce přítomných? I zatvrzelí a vlažní ve víře museli zbystřit pozornost!

Pane náš, prosíme o Slovo povzbuzení, abychom k Tobě pozvedli své srdce!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.