3Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu;Vytrvalost ve svědectví jako dar Ducha Božího

Jak dalece jsem odhodlaný vydávat o Bohu osobní svědectví?

Jak dramatické události Pavel a jeho druhové zažili. Jako na houpačce. Chvíli úspěch a obrovský zájem, ale zároveň i obrovská opozice a násilná reakce! Určitě jste se s tím setkali sami; když člověk svědčí o Kristu, může čekat nejen pochopení a přijetí, ale i nezájem, nebo dokonce zlostnou reakci. V případě apoštolů pohanů bylo měřítko dopadu a reakce z prostředí, ve kterém vystupovali, opravdu enormní. Měli být kamenováni! Proč? Za to, že se rouhali oficiální doktríně? Nebo za obrovský zájem od těch, o které zaběhaný náboženský systém nestál? Ježíšovo působení bylo podobné. Ti z okraje společnosti jej milovali a uctívali jako Mesiáše, ale představitelé společnosti jej chtěli odstranit.

Důležité je nevzdat se, nerezignovat. To neznamená neustále obtěžovat ty, kdo Slovo Boží odmítají, ale nedat se otrávit, ani zastrašit překážkami, a tam, kde na Boha čekají, Boží zvěst přinášet. Dobrodružnost tohoto úsilí jenom posílí naši víru.

Prosím, Pane, probuď ve mně touhu o Tobě svědčit!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.