Neshoda v církvi

Jak skončil spor Pavla a Barnabáše?

Lukáš nám v tomto úseku popisuje příběh rozchodu Pavla a Barnabáše. Jedná se o začátek druhé Pavlovy misijní cesty. Pavel chtěl navštívit nově založené pohanské církve. Barnabáš souhlasil s Pavlovou myšlenkou, ale chtěl si s sebou vzít bratrance Jana Marka. Pavlovi se tato myšlenka nelíbila. Pavel se na odchod Jana Marka a nedostatek jeho vytrvalosti z jeho první misijní cesty díval velmi přísně. Neshoda mezi Pavlem a Barnabášem se velmi vyhrotila, až se spolu rozešli. Barnabáš vzal Jana Marka na Kypr, do svého rodiště a Pavel na misii povolal Silase. Někdy se stane i mezi křesťany, kteří spolu slouží Hospodinu a mají se rádi, že mezi nimi vznikne spor. Když ho po nějaké době na modlitbách a vzájemné komunikaci nejde vyřešit, je nejlépe se dohodnout, že se nedohodnou a nechat na Hospodinu, aby v jejich životech prosadil svou vůli. Různost v názorech a pohledech, která vede k rozchodu, nesmí být nikdy provázena hořkostí, nepřátelstvím, záští a neodpuštěním. Na tomto případě vidíme, že Pavel a Barnabáš pokračovali ve službě Hospodinu s jeho požehnáním a milostí. Později v Písmu vidíme, že Pavel sám povolal do služby Jana Marka a na několika místech svých listů o Janu Markovi píše. Timotea žádá, aby s sebou vzal Jana Marka, že mu bude užitečný jako pomocník. Na tomto příkladu vidíme, že Hospodin byl nad touto nepříjemnou událostí a oba dva služebníky, jak Pavla, tak Barnabáše si dál používal a z jedné misijní dvojice se staly dvě. Věřím tomu, že to bylo proto, že se rozešli ve vzájemném respektu, pokoji, lásce a odpuštění. Je to příklad pro nás i v této nelehké době, kdy se názorově dělí společnost, denominace a místní společenství.

Pane, dej nám prosím milost, abychom ve vzájemných konfliktech vždy hledali Tebe, odpuštění a lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.