Jak může být člověk zachráněn?

Co mám dělat, abych byl zachráněn?

Příběh Pavla a Silase se odehrává ve Filipech, kde dochází k pobouření davu a soudci dávají Pavla a Silase zbičovat a uvěznit. Pavel a Silas sedí ve vězení, nohy mají zamčené v kládě a záda mají zkrvavená od bičování. V tomto utrpení se modlí a zpívají Bohu chvály. Vidíme, že jejich křesťanská radost je uvnitř. Toto je příklad, že Hospodin i v těch nejhorších okolnostech poskytuje milost těm, kdo jsou pronásledováni a trpí pro Jeho jméno. Pavel a Silas chválili Boha a vězení bylo plné Boží přítomnosti. Bůh zasáhl a seslal zemětřesení a osvobodil oba učedníky a všechny další vězně. V této situaci se probudil vedoucí vězení, který měl zodpovědnost, a když viděl otevřené dveře vezení tak chtěl spáchat sebevraždu, protože v případě útěku vězňů by ho čekala krutá smrt. Apoštol Pavel žalářníka před sebevraždou zachraňuje. Ujišťuje ho, že všichni vězňové jsou na svém místě. Překvapený žalářník po kontrole vězňů dává Pavlovi a Silasovi tu nejdůležitější otázku, co může člověk křesťanům položit: co mám dělat, abych byl zachráněn? Odpověď apoštolů zní: věř v Pána Ježíše Krista. To znamená, že člověk, který chce být spasený, zachráněný před věčným zahynutím v pekle, musí svou víru a pozornost obrátit na osobu Pána Ježíše Krista. Musí se k Ježíši obrátit jako k živé osobě, která se má stát jeho osobním zachráncem od hříchu a odloučení od Boha a Pánem jeho života. Znamená to, že musí věřit, že Pán Ježíš Kristus je Božím synem, kterého poslal Otec jako Spasitele světa. Člověk musí věřit, že Ježíš zemřel na kříži za každého z nás. Musí věřit tomu, že jedině Ježíš má moc odpouštět naše hříchy a vírou ve svou zástupnou oběť nás činí svými dětmi. Skrze toto osobní obrácení, nové narození nebo znovuzrození nás činí svými dětmi, dává nám následně Ducha svatého. Po našem osobním obrácení k němu máme jistotu, že je s námi, nikdy nás neopustí a chce nás přivést do nebe. Je to mnohem víc než jen věřit nějakým pravdám o Kristu. Je to osobní poznávání Boha skrze Ježíše Krista, kdy nás skrze Ducha svatého a Boží slovo vede až do naší pozemské smrti. Žalářník je po obrácení celé své rodiny ke Kristu pokřtěný a prožívá radost z víry ze svého Spasitele. Člověk je spasený, zachráněný jen a pouze vírou v zástupnou oběť Ježíše Krista. To je poselství tohoto úseku.

Pane Ježíši, děkuji Ti za tvou oběť na kříži, která nás zachraňuje před peklem! Amen

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.