6Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.Vedení Duchem svatým

Jak vede Bůh?

Každá misijní a evangelizační aktivita je výsledkem vedení Ducha svatého. Na místech ze Skutků vidíme, že může mít podobu prorockého zjevení, vnitřního puzení, působení vnějších okolností anebo vidění. Většinou se ale jedná o určitou kombinaci více faktorů. V dnešním textu nejprve přichází dvojí zamítnutí, které jim znemožnilo cestu a pak následovalo vidění s voláním o pomoc. Na jedné straně zákaz a na druhé straně pobídnutí. Po konzultaci a věřím i modlitbách, došli k závěru, že skrze různé okolnosti je Bůh povolal kázat evangelium do Makedonie. Na tomto příkladu můžeme vidět, že Boží vedení je negativní - zákaz a pozitivní – pozvání. Vedení Boží záleží i na lidském logickém úsudku jednotlivce a celého společenství. To znamená na základě různých okolností a informací dát dohromady určitý výsledek Božího vedení. Některé příklady z dějin misie nám ukazují totéž. Livingstone se chtěl dostat do Číny a Bůh jej poslal do Afriky. Carey plánoval, že půjde do jižních moří Polynésie a byl Bohem zaveden do Indie. Judson šel nejdříve do Indie, ale byl veden dál do Barmy. I v dnešní době musíme spoléhat na Boží vedení, které se projevuje v oblasti možností a zákazů. Na zkušenostech Pavla a jeho spolupracovníků můžeme vidět některé principy Božího vedení. Do jejich života přicházejí různé situace a oni rozpoznávají jejich smysl a tak jsou vedeni Bohem. To samé platí i dnes pro nás.

Pane, prosím veď nás i v této době, ať vždy rozpoznáváme, kam nás vede Duch svatý.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.