29Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.Ptej se po Bohu

Zajímá tě, jaký je Bůh?
 
Řekové rádi filozofovali. Zvláště pak nad různými náboženstvími. Protože chtěli být čestní a pravdiví, postavili oltář neznámému Bohu. (Co kdyby). Scházeli se na Areopágu a diskutovali. Tam také zašel Pavel. Ujímá se slova a začíná vyprávět o neznámém Bohu. Ve své řeči však přináší jednu zvláštní dimenzi. Boha najde jen ten, kdo ho hledá, kdo touží ho poznat. 
 
Toto poselství platí pro nás i dnes. I my můžeme “sedět” v Areopágu tohoto světa a filosofovat. Můžeme se přít a hádat, ale takto Boha nenajdeme. Najde ho jen ten, kdo touží. Proč je důležité Boha najít? Protože On je osobní Bůh. Pán Bůh zná tebe a chce, abys ho znal i ty. Zajímej se dnes o Pána Boha, hledej ho a nalezneš.
 
Nebeský Otče, děkuji Ti, že se dáváš poznat a odpouštíš nám náš nezájem být s Tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.