2Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý."Což jsi neslyšel?

Poznáš Boží hlas ve svém životě?

Možná jsi už dlouholetý křesťan a zdá se ti, že jsi všechno už slyšel. Pavel je s těmito upřímnými lidmi a zeptá se jich: “Přijali jste Ducha svatého?” Odpověď těchto mužů nás musí vést k přemýšlení. “O tom jsme neslyšeli”. To je velký problém nás, věřících lidí. Každá církev se snaží obhájit vlastní ideologii, ale kde je vedení Duchem svatým? Každá církev má své teology, plány, jak pracovat s druhými lidmi, ale chce to Duch svatý? Největší nepřítel nás křesťanů je velké množství takzvaných dobrých činností. Pomáhat, sloužit, studovat, naslouchat, vyučovat? Vše je velmi dobré, ale slyšeli jste o Duchu svatém?
Jedině On, Duch svatý, nás může vést a vyučit k službě pro druhé a k radostnému životu. Jedině On nás dovede, kam všichni směřujeme. Tam, kde to už bude normální, domů k Pánu.

Pane, naplň nás Duchem svatým, ať jsme užiteční tam, kde nás potřebuješ.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.