26"Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt, a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové.Nezamlčuj

Řekl jsi všechno?
 
Pavel ví, že je před závěrečnou částí života. Loučí se. Z našeho pohledu se zdá, že je to tragédie. Apoštol ale o svém závěru mluví nadějně, s vědomím, že se nic neděje bez Boží vůle. Proto jde životem dál pokojně. Dokonce je přesvědčen, že nic nezamlčel. 
 
Pavel byl totiž skutečný svědek Ježíše Krista. Svědčil o svém živém Bohu, se kterým se setkal, kterého znal a věřil mu.
 
Milý příteli, nestačí jen věřit, že Bůh je, chodit na bohoslužby a žít slušný život. Být svědkem Ježíše Krista znamená nebát se budoucnosti a být si jist tím, že jsem nic nezamlčel. Má to jednu podmínku. Musíš se setkat s Ježíšem. Dnes je pro to nová příležitost. 
 
Pane, dej mi Ducha svatého, abych měl moc a sílu Božích svědků.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.