32Každý křičel něco jiného, neboť v shromáždění byl zmatek a většina nevěděla, proč se vůbec sešli.Odpor

Čekáš jen na uznání?
 
Zdálo by se, že se Pavlovi všude daří. Opak je pravdou. Na mnoha místech jeho služby docházelo proti němu k odporu. Nejinak tomu bylo v Efezu. Nepřítelem se stal zuřící dav. Proč lidé protestovali proti Pavlovi? Mnozí ani nevěděli, o co se jedná. Podobné je to s námi. Ďábelská metoda boje je napadnout pohnutky. S tím neudělá nic ani Pán Bůh. Každá pohnutka se dá dokázat jen v čase, nikdy ne v bodě. 
 
Buď věrný svědek. Možná lidi oslovíš, nebo popudíš. Nezapomeň ale, že vždy svědčíš o Bohu. Nedočítáme se, že by Pavel zle reagoval na nespravedlnosti, které na něj dopadly. Boží slovo nezamlčuje, že cesta tímto světem není procházka růžovým sadem. Bůh má jediný požadavek na nás. Buď svědkem našeho vztahu. Připomeňme si slova Františka z Assisi: “O Kristu vyprávěj každý den, někdy i slovy”. 
 
Neboj se nepříjemností, pokud jsou pro Boží dílo. 

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.