32Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.Svěřenský fond

Co po tobě zůstane po tvém odchodu?

Apoštol Pavel poznal, že se již blíží čas odchodu, takže se loučí a hodnotí své několikaleté působení ve sboru. Všimni si, že Pavel svěřuje lidi Bohu a Božímu slovu. Vliv je velmi vzácná společenská síla nebo komodita, vzácnější než moc a peníze. Má-li někdo vliv, může působit na svěřence v nepřítomnosti a také po odchodu. Kdo by si to nepřál, obzvláště z těch, kdo tvoří dílo, kdo pracují s lidmi jako kazatelé, vedoucí, trenéři aj.? Vždyť dosáhnout změny u sebe, v týmu a v životech i výkonech svěřenců je klíčové. A přece, když nastane čas, každý musí své dílo opustit. Přesto, anebo právě proto apoštol svěřuje lidi Bohu. V tomto svěřenském fondu se totiž čerpá ze zdroje, jímž je slovo milosti, jeho důsledkem je proměna a výsledkem nebeský podíl, který sice běžný akcionář asi neocení, ale za to se jeho hodnota nekazí.

Modlím se Bože, za umění odejít, když nastane čas, a svěřit v důvěře svou práci tobě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.