20Ačkoli ho žádali, aby s nimi zůstal delší dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimiBůh má svůj plán

Znáš svého šéfa?
 
“Jednotní” Židé přivedli Pavla k soudu. Soudce, pohan, je vyvede ze soudní síně, protože spor, který vedou, je mimo rámec jeho chápání. Pavel odejde a Židé zbijí představeného synagogy (shladí si “žáhu”).
 
Poté čteme, že Pavel přesto zůstal v Korintu, nakonec ale přeci jen odplouvá. Přijíždí do Efezu a zde vchází do synagogy, káže a učí lid. Přátelé a bratři ho přemlouvají, aby zůstal, ale Pavel má plán. Lépe řečeno, Bůh má plán.
 
Z dnešního pohledu se Pavel chová nelogicky. Když ho lidé vyhánějí, zůstává a káže. Naopak když ho žádají, aby zůstal, odchází. Je to logické a normální? My lidé to těžko budeme chápat, ale Pavel měl jiného šéfa, Pána Boha.
 
Kdo ti dnes bude šéfovat? Slyšíš Boží hlas? Bůh má i dnes pro tebe svůj plán. Proč? Aby se stal požehnáním pro lidi.
 
Otče, děkuji Ti, že mě chceš mít za svého spolupracovníka. Chci být užitečný.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.