Realita vyvoleného národa, když se spustí Boha

Proč se dostal vyvolený národ izraelský do takového stavu a může se to stát i ostatním národům?

Mám velmi rád jazyk žalmisty, který každého uzemní a vede k modlitbě. Vlastně i ke zpěvu, protože kniha žalmů, žaltář, je první kniha modlitby a první kniha zpěvů. Vedle toho jsem vděčný, že v žalmech není recenze - náplň je odpovídající lidskému životu: chvály, díky, vyznání, stejně jako vyloženě pláč, smutek, brekot. Konečně komu se má člověk vybrečet, kdo ho skutečně vyslyší?

Ani náš žalm nic neretušuje; je schopný vyznat hloubku pádu, odstoupení příslušníků vyvoleného lidu od Hospodina, jejich nebeského Otce. A my se stále znova divíme, kde se to vzalo, jak k tomu mohlo dojít, když měli ve své národní historii tak mnohou dobrou zkušenost s Bohem. U našeho českého národa tomu není jinak. Tolik svědků, tolik požehnání a kde se společně duchovně sytíme?

Kéž se necháme my, stejně jako vyvolený národ sytit, napájet z jediného čistého pramene. Ať umíme druhému posloužit jako živí ukazatelé do Božího království.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.