5abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.Vzkazy budoucím generacím

Kolikrát budeme opakovat minulé chyby?

V jednom rčení se tvrdí, že tradice je společenský tlak od těch, kdo jsou již mrtví. Budiž, potom to může být mrtvá tradice, ale v žalmu nám Písmo ukazuje, že existuje živá tradice. Je to předávání paměti národa, přesněji řečeno společenství víry. Příběhy, osudy a zkušenosti, které se s kritickým myšlením předávají z generace na generaci, nejsou v žalmu přebarveny na růžovo. Je pravděpodobné, že dokud budeme oslavovat lidi místo Boha, budeme opakovat podobné chyby jako předci. Příčinou totiž mohou být vzorce chování, které mnohdy sami nejsme schopni nebo ochotni měnit. Důvodem toho, že Bůh pamatuje na lidi a zachovává jim přízeň, musí být jeho láska. A toto je vzkaz nejen pro nás, ale i pro naše děti a další generace, který nesmí být z paměti a z tradice vymazán. Bůh nás navštěvuje a zachraňuje se svým vyvoleným, který se postavil do mezery.

Otče, vzdávám ti chválu, jsi dobrý a tvé milosrdenství je věčné. Vyvolil jsi Krista, abychom v něm byli vykoupeni.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.