Kam vítr, tam plášť

Jak často a jak do hloubky medituji nad Božím Zákonem?

Je nepříjemné pracovat s lidmi, kteří nemají pevné zásady a morální pravidla. Mnozí se často chovají podle hesla: „Kam vítr, tam plášť“. Mění své názory a postoje podle toho, co se zrovna nosí, co je v kurzu. Vyhledávají svůj prospěch podle okolností a snaží se jít cestou nejmenšího odporu. Ještě dnes bývá připomínáno, kolik lidí u nás spolupracovalo s totalitním režimem před rokem 1989. Ve skutečnosti nevěřili marx-leninismu, ale režim podporovali, protože to pro ně přinášelo výhody. Žalmista vyjadřuje distanc od obojetných lidí, kteří byli lidmi dvou tváří. Kde najít pevný základ pro lidský život? Odkud brát jasné směřování? Žalmista vyjadřuje lásku k Božímu Zákonu. Tento Zákon není omezením svobody. Naopak, Boží Zákon byl dán proto, aby člověk mohl ve svobodě žít. I Zákon je projevem Boží milosti a ochranou našeho života. Chrání nás před pokrytectvím a kompromisy. Je nápadné, kolik v žalmech čteme o lásce k Zákonu a kolik vděčnosti je za něj vyjádřeno. Boží Zákon je pro život křesťana zcela zásadní a stojí za to nad ním přemýšlet a odvážně ho aplikovat.

Díky za Boží přikázání, která jsou pro nás cestou do svobody, a když jsme jimi obviněni, vedou nás pod Kristův kříž.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.