Slovní útoky

Jaká je moje reakce, když mi někdo slovně ubližuje?

Každý z nás pravděpodobně už zažil nějaké soužení, nějakou formu posměšků či pomluv. Nikdy to není příjemné. Vzorem nám může být Boží muž, pisatel tohoto žalmu.

První, na koho se obrací je Hospodin. Ví, že jediným, který může ochránit jeho srdce je Bůh. Pro něho je srdce velmi důležité. Ví, že jazyk může být zrádný a záludný, jako ostré šípy. Nedá se před ním nijak ubránit. Proto je pro něj jediným vysvoboditelem a ochráncem Bůh.

Žalmista si je také vědom, že žije v prostředí, které nenávidí pokoj. Žije v nebezpečném prostředí pro srdce a myšlenky. Ale díky tomu, že se obrací v soužení na Hospodina, On mu odpovídá. Naplňuje jeho srdce pokojem. A to takovým, že je schopen mluvit o pokoji i v tomto pro srdce nebezpečném prostředí.

A jak je to se mnou? Co vychází z mých úst, když čelím slovním útokům? Mluvím o pokoji nebo mám chuť bojovat? Na kom se budu vzorovat a kde budu hledat pomoc? Kéž by to byl pro nás Hospodin!

Pane, děkuji, že mi v soužení odpovídáš, naplňuj prosím mé srdce pokojem, abych jej mohl předávat dál.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.